Tranh Canvas Khung Nổi

  • Thường được in ảnh trưng cổng cưới, hình gia đình, ảnh sinh nhật,….
  • Chất liệu:
    • In trên vải canvas chuyên dụng
    • In trên hệ mực dầu
  • Phù hợp với tranh ảnh có tone màu film và trắng đen
Danh mục: