Ảnh Ép Gỗ Để Bàn – Probook Printing

  • Phù hợp để trang trí sảnh cưới, phòng khách, phòng ngủ
  • Kích thước: 13×18, 15×21, 20×30 (cm) (ngang or đứng)
  • Hình ảnh in ra trong sáng & nhẹ nàng
Danh mục: